Kalender

Afdelings + NPO contributie 2016

Aan alle verenigingspenningmeesters,

Ik ben voornemens om in week 7 de contributie 2016 groot 22,60 per lid te gaan innen.
Zorgt u voor voldoende saldo.

De Penningmeester
Joh. Keuning.