Kalender

ALV 6 februari 2016

 Afdelingsvergadering afdeling Friesland'96

 Zaterdag 6 februari 2015, 13.30 uur MFC de Wier, De Telle 21, Ureterp

AGENDA


1. Opening

 

2. Appel der kiesmannen

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen

 

4. Notulen vorige vergadering

Notulen

5. Voorstellen Samenspelindeling

Eindrapportage Samenspelcommissie

Verenigingsvoorstellen

Bijlagen bij verenigingsvoorstel Naar Huis, Opende:

Bijlage 1

Bijlage 2

Over de verenigingsvoorstellen wordt gestemd en daarmee is de rapportage met evt. wijzigingen aangenomen.

6. Voorstellen vliegprogramma en kampioenschappen

Concept vliegprogramma

Concept kampioenschapsprogramma

Begeleidend schrijven vliegprogramma-kampioenschappen

Afstanden

Verenigingsvoorstellen

Bestuursvoorstellen na overleg met afdeling 10

Eerst wordt er over de verenigingsvoorstellen gestemd, daarna wordt over het bestuursvoorstel na overleg met afdeling 10 gestemd. Daarmee is het vliegprogramma (onder voorbehoud van onoverkomelijke wijzigingen) en kampioenschappen, met evt. wijzigingen, aangenomen.

7. Overige bestuursvoorstellen

Bestuursvoorstel Marathonkampioenschap

Verenigingsvoorstel Blauwband Balk

Over het verenigingsvoorstel wordt gestemd en daarmee is het Marathonkampioenschap met evt. wijzigingen aangenomen.

8. Overige verenigingsvoorstellen

Verenigingsvoorstel Ameland

9. Rondvraag

10. Sluiting