Kalender

Agenda ALV 6 februari 2016

Afdelingsvergadering afdeling Friesland ‘96
• Zaterdag 6 februari 2016, 13.30 uur
• M.F.C. de Wier, De Telle 21, Ureterp

Voorlopige AGENDA

 • 1. Opening
 • 2. Appél der kiesmannen
 • 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 • 4. Notulen vorige vergadering (zie bijlage)
 • 5. Voorstellen samenspelindeling
 • 6. Voorstellen vliegprogramma en kampioenschappen
  Concept vliegprogramma (zie bijlage) Afstanden (zie bijlage)
  Concept kampioenschapsprogramma (zie bijlage)
  Begeleidend schrijven vliegprogramma-kampioenschappen (zie bijlage)
 • 7. Overige bestuursvoorstellen
 • 8. Overige verenigingsvoorstellen
 • 9. Rondvraag
 • 10. Sluiting

Verenigingsvoorstellen indienen uiterlijk 17 januari 2016
De agenda wordt uiterlijk 19 januari 2016 definitief gemaakt, in de tussentijd wordt deze aangevuld met zaken die gereed zijn gekomen. Zo is de samenspelcommissie op dit moment aan haar stuk bezig, dit zal uiterlijk 10 januari worden afgerond, waarna het in de bestuursvergadering wordt behandeld en zo snel als mogelijk zal worden geplaatst.