Kalender

Eindstanden Generaal 2015 herzien

Na het seizoen zijn er kampioenschappen van de afdeling gepubliceerd. Voor wat betreft de generaalkampioenschappen, is de berekening niet correct uitgevoerd.

Wat is er gebeurd?

Afgelopen winter hebben we met elkaar gediscussieerd hoe om te gaan met aftrekvluchten voor het generaal. Als uitkomst hebben we met elkaar afgewogen om per tour aftrekvluchten aan te wijzen voor het generaal in plaats van een aantal over het totaal.

Na 7 februari is dit ook zo uitgewerkt in het kampioenschapsdocument, zoals deze ook is te vinden op de website.

Na een aantal vluchten is in samenspraak met de rekenaar voor een wijze van publicatie gekozen.

Tijdens het seizoen hadden we niet het idee dat de berekening niet klopte. En zijn we ook door niemand binnen onze afdeling er op geattendeerd dat er iets fout kon zijn.

Maar wat blijkt nu het geval te zijn?

Voor de generaal kampioenschappen zoals deze gepubliceerd zijn wordt elk onderdeel even zwaar gewaardeerd. Bijvoorbeeld:  Generaal Kort wordt berekend door de kampioenspunten behaald per tour (vitesse, midfond en jonge duiven) bij elkaar op te tellen. Hierdoor worden de jonge duiven overgewaardeerd, want er tellen slechts 4 jonge duivenvluchten mee, tegen 6 vitesse en 6 midfond. Voor Generaal Lang geldt ongeveer hetzelfde, waarbij de Jonge duiven nog meer worden overgewaardeerd.

Na afloop van het seizoen zijn we er wel op geattendeerd dat de berekeningswijze niet klopt. Voor ons reden om de generaal kampioenschappen opnieuw te laten berekenen door onze rekenaar.

Hieronder vindt u de herberekende eindstanden generaal, zowel voor de afdeling als de samenspelen.

Generalen Afdeling Kort en Lang 2015

Generalen Kort per samenspel 2015

Generalen Lang per Samenspel 2015

Indien u nog op- en/of aanmerkingen heeft op deze eindstanden dan graag uiterlijk 4 november reclameren op dit emailadres