Kalender

Vragen gesteld op de bijeenkomst van het NPO bestuur op maandag 27 maart 2017

Vraag 1. Over de roofvogelproblematiek.

Voorzitter NPO deelt mede dat op de NPO-site een link is naar de roofvogels. Geef zo veel mogelijk aanvallen van de roofvogel door aan het NPO, zodat men met deze informatie zal trachten voet aan de grond te krijgen bij de benodigde instanties, denk aan het Platvorm Huishouddieren.

Vraag 2. Ledenverlies 2021.

Vraagsteller pleit voor een platvorm voor de pr. Het NPO bestuur heeft hier niet voor gekozen volgens de vragensteller. Voorzitter NPO deelt mede dat het bestuur een hoge ambitie heeft om er voor te zorgen voor ledenaanwas of die te behouden. De jeugd van vandaag heeft geen weet van onze duivensport en dat kan anders. Men denkt via sociale media en internet en pr de sport meer aantrekkelijk te maken voor de jeugd. Voorzitter geeft een aantal voorbeelden hoe dit waar te maken.

Vraag 3. Landelijke Postduivendag.

Tot op heden is de organisatie erg passief bezig. Dit moet veranderen en dit gaat veranderen. Een voorbeeld is dat het huidige vervoer wat nu rond rijdt door Nederland, soms nog de oude namen van de oude sportbonden op hun wagens hebben staan.

Vraag 4. Betrokkenheid leden richting NPO

Vraagsteller geeft aan dat de betrokkenheid van de leden richting NPO vroeger beter was dan nu. Voorzitter geeft dit toe. Het NPO bestuur tracht via de wekelijkse mail Op de hoogte dit te verbeteren (aantal leden die hiervan gebruik maken is op dit moment 10250). Ook het rekenwerk is nog niet optimaal. Tussenstanden via compu-club is erg moeilijk en andere rekenaars in den lande doen vaak moeilijk. NPO en leden moeten proberen dit gezamenlijk op te lossen.

Vraag 5. Belangengroepen en statuten.

Vraagsteller heeft twijfels dat in de nieuwe vorm de leden nog verder af komen te staan van de NPO en deelt tevens mede dat er nog diverse taalfouten en onwerkelijkheden staan in de nieuwe statuten.
Voorzitter geeft aan dat het bestuur hier steviger aan gaat werken en blijft vragen naar mensen die hun daarbij willen helpen of mee te denken. In de nieuwe structuur kan een lid, lid worden van twee secties. (bijv. vitesse en midfond).

Vraag 6. Sportbonden hebben alle een G. afdeling.

Afschaffing van teletekst en meer gebruik maken van Website. De jeugd laten gokken op de duiven via internet. Voorzitter gaat hier in mee.

Vraag 7. Invliegduiven.

De ledenraad heeft dit in meerderheid besloten, al hoewel de voorzitter in voorzichtige termen aangeeft dat dit niet goed is gecommuniceerd. Wel geeft hij aan dat bijvoorbeeld in België mobiele brigades zijn opgezet, om de duivenwagens te gaan controleren op entingslijsten etc. Hij vraagt aan iedere aanwezige van de vergadering, hou je aan de regels dan komt alles goed.

Notulist
Johannes Keuning