Kalender

Hatty Roest neemt afscheid van zijn bestuurlijke taken

Afgelopen maand gaf Hatty steeds nadrukkelijker aan dat oude voorzitters nieuwe voorzitters niet in de weg moeten zitten. Ook werd hem steeds duidelijker dat nieuwe bestuursleden andere werkwijzen en een andere communicatie voeren. Zoals Hatty het verwoordde: Voor mij is het meestal goed of fout, anderen brengen meer nuances aan.
Dat was reden voor Hatty, om na een noodgedwongen verlenging als voorzitter a.i., nu definitief afscheid te nemen van zijn bestuurlijk werk binnen de afdeling Friesland'96. Hatty vond per 1 juli 2017 en prima moment.
Hatty wij vinden (en wij denken dat we namens de hele afdeling spreken), het ontzettend jammer dat het bestuur vaarwel zegt. We gaan je afwegingen, kennis van de duiven, kennis van de duivensport, je netwerk, je voelhorens, in de afdeling missen. Maar vooral gaan we je missen als mens.

Hatty het ga je goed, we hopen je nog vaak terug te zien op de uitslagen. En…hopelijk gaat het toch weer kriebelen en kunnen we in de (nabije) toekomst toch nog een beroep op je kennis en kunde doen.
Hatty, namens de hele afdeling Friesland ’96 en de duivensport bedankt!

Namens het afdelingsbestuur,

S.J. Kuipers