Kalender

Herhaalde oproep

Korf voor opvangduiven

Door de veel strengere regelgeving of onze vervoerde duiven wel geënt zijn tegen het PMV, is er voor seizoen 2017 de keus gemaakt de korf met aanvliegduiven tijdens het vervoer niet meer toe te laten. Je kunt natuurlijk niet in staan voor aanvliegers of ze wel of niet geënt zijn tegen het PMV!

Er mogen dus geen aanvliegduiven mee tijdens het vervoer van onze duiven.

SJK