Kalender

FryslanTekst

Beste medeleden,

In ‘Het Spoor’ kunt u lezen dat onze afdeling o.a. communiceert via Omrop FryslanTekst, pagina 630.
Dat is onjuist.

Zoals eerder is medegedeeld is het contract met FryslanTekst met ingang van dit jaar beëindigd.

Dat betekent ook dat de snelste duif van uw club NIET meer bij mij gemeld hoeft te worden.

Namens het bestuur, Jelle Kooistra.