Kalender

BELANGRIJK: Inentingsverklaring

Beste verenigingsbestuurders,

Zoals u allen weet ligt de duivensport onder een vergrootglas met vervoer- en lossingen van duiven. In België en Frankrijk is er door de overheid verscherpt toezicht op het vervoer van dieren in algemene zin. Dit om economische schade te voorkomen.

Nu blijkt dat een flink aantal verenigingen in onze afdeling de verklaringen dat de duiven die in de basisvereniging ingekorfd worden geënt zijn tegen PMV (kortweg Paramyxo), niet hebben ingeleverd. Dit formulier is medio februari toegestuurd.

Om problemen te voorkomen is hierbij het uitdrukkelijke verzoek dit zo spoedig mogelijk op de sturen naar:  Jelle Kooistra jkooistra27@hetnet.nl

Duiven mogen niet vervoerd worden, als ze niet ingeënt zijn tegen het PMV!

Onderstaande verenigingen hebben het entformulier PMV nog niet ingeleverd:

 > 0120/0128/0204/0205/0208/0209/0210/0211/0213/0218/0219/0220/

> 0222/0225/0227/0232/0233/0237/0238/0239/0244/0248/0252/0254/0256/

> 0259/0264/0267/0401/0414/0421/0432.

 Het formulier kunt u alsnog HIER downloaden.

 Namens het afdelingsbestuur,    Simon Kuipers.