Kalender

Duiven buiten concours (Voorheen Invliegduiven)

Klik hier voor de printversie

Er is veel discussie en onbegrip geweest over het besluit van de NPO-Ledenraad van 12 december 2016 om niet langer invliegduiven toe te staan op de wedvluchten. Onze kiesman heeft daar tegen bezwaar gemaakt, maar in totaal waren er 12 voor en 6 tegen. Een belangrijk motief was dat alle duiven over de antenne moesten. Dit in verband met controle op  vaccinatie en juiste registratie.

Nu het seizoen aanstaande is zijn wij als afdelingsbestuur van mening dat onze leden zelf de keus moeten kunnen maken of ze de duiven voor de prijzen laten vliegen of duiven buiten het concours houden. Van de duiven die buiten concours worden ingezet, moet wel een registratie worden gemaakt zodat er controle kan plaatsvinden of de duiven op de hoklijst staan en uiterst belangrijk of ze geënt zijn.

Het wordt dus: alle duiven voor de prijzen of al de duiven buiten concours.

 

Onze motivatie is de volgende:

Algemeen

Veel meerdaagse fondspelers gebruiken de vitesse en midfond als training voor de overnachtvluchten. Hierdoor gaan ze naar de basisvereniging en helpen mee in al de activiteiten die daar als club dienen te gebeuren om de duiven op transport te stellen. Ook zeer goed voor de sociale cohesie in de club. Er zijn diverse meerdaagse fond liefhebbers die ervoor kiezen niet te klokken, omdat het voor hen trainingsvluchten zijn en men een ander systeem heeft (later in vorm) en een ander type duif. De moderne meerdaagse fondduif heeft weinig kans zich goed te meten met de snelheidsduiven van liefhebbers/specialisten en de grote commerciële programmaspelers. Deze duiven die niet aan het concours meedoen, daarvoor worden keurig vrachtkosten betaald en ze zorgen er daardoor mede voor, dat de vrachtkosten betaalbaar blijven in een sport met teruglopend ledenaantal en dito duiven.

 

Concoursvervalsing

Door wel duiven verplicht deel te laten nemen die niet of niet serieus meedoen aan het concours krijg je een heel vertekend beeld van de uitslagen

 

Vrij georganiseerde trainingsvluchten

Als we deze oplossing niet bieden, dan werk je in de hand dat meerdaagse fondspelers alternatieve vervoersmogelijkheden gaan zoeken. Bijvoorbeeld door in gezamenlijkheid duiven weg te brengen of gebruikmakend van de trainingsvluchten die overal in het land worden georganiseerd.Deze duiven raak je dan kwijt als vrachtduif bij de reguliere vluchten en dragen ook niet meer bij aan een dekkend financieel vervoersbeleid, wat toch al erg onder druk staat.

Democratie

Als je over het voorstel ‘invliegduiven’ gaat stemmen, zal zoals ook landelijk is gestemd de meerderheid van onze leden tegen invliegduiven zijn, omdat de meerdaagse fond liefhebbers in de minderheid zijn. In een goede democratie houdt men ook rekening met de minderheid. Wij beseffen dat het bestuur NPO niet op onze werkwijze zit te wachten, maar wij hebben als afdelingsbestuur gemeend recht te moeten doen aan een substantiële groep fond liefhebbers.

 

Hoe te handelen

Naast de reguliere vluchten met 1 nacht mand wordt er een vlucht met een T-code gehouden. Dus indien er binnen uw vereniging leden zijn die alle duiven buiten concours willen houden dan zult u in Autokon en Winver een vlucht aan moeten maken met een T-code.  Er is dan dus een extra vlucht vanaf hetzelfde station met dezelfde lossingstijd. Van deze T-vlucht worden geen uitslagen gemaakt, het enige doel is om alle duiven in de auto geregistreerd te krijgen. De klokken van de leden die buiten concours staan, moeten na het inkorven in autokon ingelezen worden onder deze T-vluchtcode. Terwijl de concoursduiven gewoon onder de normale vluchtcode ingelezen dienen te worden. Nadat alle klokken ingelezen zijn in Autokon stuurt u beide vluchten door naar Winver en verzendt vervolgens, eventueel na toevoeging van de handgeschreven inkorflijsten, van beide vluchten het D-bestand op vrijdag naar Compuclub. Op zaterdag na de vlucht hoeft er alleen een W-bestand van de reguliere vlucht ingezonden te worden. Dus geen W-bestand meer van de T-vlucht; er wordt van deze vlucht immers toch geen uitslag gemaakt. Op deze wijze zijn alle duiven in de auto geregistreerd en kan ook de financiële afhandeling van de T-vlucht op de reguliere wijze via Compuclub plaatsvinden.

Deze regeling geldt voor alle vluchten met 1 nacht mand t.w.:

V15,V16,V17,V18,M19,M20,V21,M22,V23,M24,V25,M26,J29,J30,J31,J32,J33,N35,N36,N37,N38.

Dus niet voor de fondvluchten en niet voor M28, J34 en J35!

 

Voorbeeld

Als voorbeeld neem ik de eerste wedvlucht vanaf Gennep V15 inkorven 14 april. Alle duiven moeten ingekorfd worden volgens NPO-reglement dus of elektronisch of op een inkorflijst met een gummiring. De elektronische klokken van leden die meedoen in het concours dienen ingelezen te worden in Autokon onder de vluchtcode V15. Vervolgens maakt u in Autokon een vlucht aan met vluchtcode T15 met ook als losplaats Gennep. De klokken van leden die zijn duiven buiten concours wil houden leest u vervolgens in onder deze vlucht T15. Vervolgens stuurt u beide vluchten(V15 en T15) door naar Winver. In Winver vult u beide vluchten aan met  eventuele handmatige inkorflijsten. Dus ook van een lid die zijn duiven buiten concours wenst te houden en niet elektronisch klokt, dient wel een inkorflijst ingevuld te worden en deze inkorflijst  moet vervolgens ingevoerd worden in Winver onder T15. Uiteindelijk stuurt u dan op vrijdag de twee D-bestanden T15 en V15 naar Compuclub.Op zaterdag leest u alleen de klokken in van de leden die in concours speelden op vlucht V15 en stuurt u alleen van V15 een W-bestand richting Compuclub. Dus van T15 hoeft u geen W-bestand meer in te zenden!

 

Afspraken maken

Om fouten zoveel mogelijk te voorkomen dient u binnen uw vereniging duidelijk af te spreken onder welke vlucht u de buiten concours duiven inkorft in de elektronische klok. Indien u het vliegprogramma van de Compuclub in de klokken inleest dan is het misschien handig om iedere week de buiten concours duiven op vlucht 1 in te korven aangezien deze vlucht gelijk na de eerste training vrij is om te gebruiken.  Maar u kunt natuurlijk ook afspreken om deze duiven altijd onder vlucht 50 in te korven.

 

Belangrijke voorwaarde

Er is nog wel een belangrijke voorwaarde. U kunt niet aan beide meedoen! Dus niet zowel duiven op de reguliere vlucht als ook duiven op de T-vlucht. Dus u moet kiezen. Alles in concours of alles buiten concours. Dit mede om zekere fouten te voorkomen en om het eenvoudig en overzichtelijk te houden.

Namens het bestuur, SJK en HvD