Kalender

Cor Tolsma, erelid afdeling Friesland ’96

Beste leden van afdeling Friesland ’96,

Op 18 maart 2017 heeft de afdeling haar voorjaarsledenvergadering gehouden.
Op voordracht van het afdelingsbestuur heeft de ALV besloten de heer C(or) Tolsma tot erelid van onze afdeling Friesland ’96 te benoemen.

Nu oudvoorzitter a.i. Hatty Roest, riep Cor Tolsma tijdens de vergadering plotseling naar voren.cortolsmaEen verraste Cor werd daarna door Hatty toegesproken.

Cor,

Als voorzitter a.i. vraag ik bij deze ALV aandacht voor een extra agendapuntje.
Dit staat niet op de agenda, maar eigenlijk is dit het belangrijkste agendapunt voor deze ALV.
Cor, je hebt je verdienstelijk ingezet voor onze afdeling. Al jaren!
Zo ben je 8 jaar (van 1988 tot 1996) bestuurslid geweest voor de afdeling K.
Daarna had je zitting in het afdelingbestuur van de afdeling Friesland ’96.
Even voor je herinnering dat was van 1998 tot 2012. Cor, dat was 15 jaar!!!
En dat was niet het enige! Van 1996 tot heden zet je je op zeer verdienstelijke wijze in voor de jeugd, o.a. in de
jeugdcommissie. Dat is maar liefst 21 jaar, een lifetime!!!
Nu ben je al lid van verdienste. We vroegen ons af hoe we je kunnen bedanken/eren voor alle genoemde inzet.
Voor wat je hebt betekent voor de duivensport, met in bijzonder voor onze afdeling.
Wat ons rest is deze ALV te vragen in te stemmen om je te laten toetreden tot het gilde der ereleden.

Hierop gaf de ALV instemming d.m.v. een luid applaus.

Vanaf dat moment gaat Cor Tolsma door het leven als erelid van afdeling Friesland ’96.