Kalender

Afdeling Friesland'96 heeft een nieuwe voorzitter en een nieuw bestuurslid.

Geachte leden van afdeling Friesland '96,

Op 18 maart 2107 heeft de voorjaarsledenvergadering van onze afdeling plaatsgevonden.
I.v.m. het vertrek van onze (oud)voorzitter Simon Zeeman, heeft het afdelingsbestuur de vjALV voorgesteld de heer Simon Kuipers te benoemen als onze nieuwe voorzitter.
Daarbij heeft Hatty Roest aangegeven niet meer beschikbaar te zijn voor het afdelingesbestuur. De vergadering is voorgesteld de heer Theo Boelens te benoemen als bestuurslid.
Na uitleg van het afdelingsbestuur over de doorgelopen voordrachtprocedure is de heer Simon Kuipers benoemd in de functie voorzitter en is Theo Boelens toegetreden tot het afdelingsbestuur als nieuw bestuurslid.

Onze nieuwe voorzitter heeft zichzelf daarna, a.d.h.v. een PowerPointPresentatie, aan alle aanwezigen gepresenteerd. Hierbij gaf hij aan wat hij belangrijk vindt binnen de duivensport, wat hij "ziet" als vernieuwing en op welke wijze hij onze afdeling de komende tijd wil "besturen".
Hij riep op tot eenheid en open respectvolle communicatie. Wij hebben elkaar nodig! Hij stak hierbij nadrukkelijk een hand uit naar alle leden. Een inspirerend betoog van een vernieuwende verbinder.

De vergadering was onder de indruk van zijn integere intenties en drive en om onze afdeling te leiden en ziet de samenwerking met vertrouwen tegemoed. Een samenwerking met álle leden om de duivensport én onze afdeling door te ontwikkelen in een omgeving van verandering.

Voor een eerste kennismaking, zie de bijgevoegde presentatie.

Onze nieuwe voorzitter Simon Kuipers.

ppt presentatie simon kuipers voorzitter afdeling friesland96.ppt