Kalender

ALV, 18 maart 2017 (2)

Friesland ‘96

Agenda ALV, 18 maart 2017

Datum:   18 maart 2017
Locatie:  MFC De wier
                De Telle 21
                Ureterp

Genodigden: Bestuur
                       Kiesmannen verenigingen

Aanvang: 13:30 uur
Sluiting:   17:00 uur

Agenda

  1. Opening.
  2. Appél der kiesmannen.
  3. Ingekomen stukken en mededelingen.
  4. Notulen vorige vergadering, d.d. 12 november 2016. concept-notulen alv 12 november 2016.pdf
  5. Jaarverslag 2016. afdeling friesland 96 jaarverslag 2016 15 februari 2017.pdf
  6. Financieel verslag en kascontrolecommissie.
  7. Bespreken afdelingsvoorstellen
   1.Transportroutes
  8. Bespreken verenigingsvoorstellen
   Publicatie na sluiting indieningperiode 1 maart 2017.
  9. Verslag NPO-vergadering d.d. 11 maart 2017
  10. Verkiezingen .bestuur.

I.v.m. vertrek van voorzitter Simon Zeeman is de functie afdelingsvoorzitter vacant. Het afdelingbestuur stelt de ALV voor de heer Simon Kuipers te benoemen in de functie voorzitter.

Vice-voorzitter Hatty Roest is aftredend en niet herkiesbaar. Het afdelingsbestuur stelt de ALV voor de heer Theo Boelens te benoemen in de functie bestuurslid.

  1. Rondvraag.
  2. Sluiting.