Kalender

Innen contributie

De penningmeester zal eind februari/begin maart de afdelingscontributie gaan innen. Zorgt u als verenigingspenningmeester voor voldoende saldo?