Kalender

Datum ALV.

De Algemene ledenvergadering zal worden gehouden op 18 maart.

Het begint om 13:30 uur in het MFC De Wier te Ureterp.

Eventuele verenigingsvoorstellen dienen voor 1 maart bij de secretaris te worden ingediend.

 

Het bestuur