Kalender

OLYMPIADE

Van de gebr. Heeres & zoon uit Kimswerd gaat een duif naar de Olympiade, Standaardklasse!

Van harte gefeliciteerd.

Namens het afdelingsbestuur, Hatty Roest.