Kalender

Afdelingsbestuur Friesland ‘96

Samen met de NPO, collega-afdelingen, commissies én leden werkt het afdelingsbestuur Friesland ’96 aan de sportbeleving van de duivensport. Hoofdtaak van het afdelingsbestuur is het in stand houden en bevorderen van de postduivensport in Friesland e.o. Dat doen we door het organiseren van een eerlijke competitie met in acht neming van alle belangen van de basisleden.

Wegens het vertrek van de huidige voorzitter is het afdelingsbestuur op zoek naar een

Voorzitter

Als voorzitter leidt u de Algemene Ledenvergaderingen en geeft richting en stuur aan zowel het Dagelijks Bestuur als aan het afdelingsbestuur. U bent de spil van de afdeling en in die hoedanigheid zorgt u voor een opbouwende overlegomgeving en -structuur. Contact maken is uw eerste natuur, u bent benaderbaar en makkelijk bereikbaar voor zowel de bestuurs- als de basisleden. Als hét gezicht van de afdeling speelt u een cruciale rol bij de in- en externe communicatie.

Wij zoeken een vernieuwer met lef die de duivensport op een hoger plan kan brengen. Die verder durft te kijken als de eigen belangen en partijen verbindt. Een voorzitter die de energie heeft om soepel (bestuurlijke) hindernissen te nemen in een boeiende omgeving van verandering. Een voorzitter die niet opziet om tegen de stroom in te roeien, moeilijke keuzes eenvoudig bespreekbaar maakt en helder uitlegt. Een voorzitter met een “antenne” voor maatschappelijke gebeurtenissen die de duivensport raken, direct de risico’s doorziet en handelt om de belangen van de  duivensport in zijn algemeenheid te behartigen.  

Bent u die verbinder met een gedegen inzicht in en kennis van de duivensportcultuur? Bent u die samenwerkende onderhandelaar? Kunt u overtuigen met creativiteit? En zit besturen in uw bloed?

Dan zijn wij naar u op zoek!

Bent u geïnteresseerd, maar wilt u aanvullende informatie? Dan kunt u contact opnemen met Hatty Roest (tel.: 0513 571719).

U kunt uw beschikbaarheid aangeven via secretaris@friesland96.nl. We zien uw aanmelding graag vóór 15 januari 2017 tegemoet.

Namens het afdelingsbestuur,

Wim Konter

secretaris