Kalender

Oproep kandidaten voor vacatures sectiebesturen en sectieraad.

Geachte leden van afdeling Friesland ’96,

Op 15 mei j.l. vond de Ledenraad plaats. Belangrijkste punt op de agenda was de statutenwijziging. De vergadering heeft, met de vereiste 2/3 meerderheid, besloten de voorgestelde statutenwijziging door te voeren.

Eind juni 2017 hebben de afgevaardigden/kiesmannen ingestemd met de notulen, hiermee is het besluitvormingproces “statutenwijziging” afgerond. Het passeren van de statuten bij de notaris heeft inmiddels plaatsgevonden. De lang verwachte verandering binnen de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie is hiermee een feit. Velen zijn er van overtuigd dat met deze statutenwijziging de duivensport weer toekomst heeft. Dit vraagt, niet alleen van bestuurders, maar zeker ook van alle duivenhouders een blik vooruit. Toekomstgericht denken. Met z’n allen meedenken in de vernieuwing.

Nu de nieuwe statuten de notaris zijn gepasseerd, wordt de komende maanden de nieuwe organisatiestructuur verder ingericht en bemenst. Het bestuur NPO stelt op korte termijn de competentieprofielen op voor invulling van de ontstane vacatures voor de sectieraad en de sectiebesturen. Deskundigheid en enthousiasme vormen hier de basis. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de NPO en de GPS2021 site.

Het afdelingbestuur van Friesland’96 is van mening dat we ons proactief moeten opstellen. Niet terug blijven kijken, maar naar de toekomst. Daar wachten ons als duivensport, maar zeker ook als afdeling, diverse uitdagingen om onze sport levend te houden. We roepen daarom de leden op die voldoen aan de genoemde hoofdcompetenties zich in te zetten en zich beschikbaar te stellen om de duivensport weer nieuw elan te geven. Dit is uw kans om uw ideeën verder vorm te geven en tot uitvoering te brengen.

Hebt u voldoende deskundigheid, bent u enthousiast over de nieuwe organisatiestructuur, bent u communicatief vaardig en bent u van mening dat uw ideeën bijdragen aan een toekomstbestendige duivensport, dan roepen we U op uw kandidatuur kenbaar te maken.

Dat kunt u doen door een berichtje met een korte motivatie te sturen naar Simon Kuipers, via s.j.kuipers@planet.nl.

Met vriendelijke groet,

Wim Konter