Kalender

District overleg

De afdeling komt bij je langs

Ook dit jaar gaan wij als afdelingsbestuur weer op informele basis met onze leden in gesprek. Wij willen graag weten wat er leeft en speelt in de regio. Zijn er nieuwe ideeën of bijzondere ontwikkelingen, zijn er zaken die aangepast moeten worden, alles mag aan de orde komen. Tevens bespreken we de nieuwe organisatie ontwikkelingen betreffende Secties en Platforms bij de NPO.   

De uitkomsten van deze overleggen gaan we meenemen in de plannen voor vliegseizoen 2018.

Iets andere werkwijze

Het afdelingsbestuur vindt dat de besturen van basisverenigingen in deze overleggen een prominentere rol moeten krijgen. Als vereniging vraag je de leden om input voor deze avond; die wordt dan van te voren beschikbaar gesteld aan het afdelingsbestuur, zodat hierop ook een gefundeerd antwoord kan worden geven. Het grote voordeel hierbij is, dat liefhebbers die niet aanwezig kunnen zijn en wel punten naar voren willen brengen, dit via deze weg kunnen doen. Tevens gaan we de vragen met antwoorden van het bestuur op onze afdelingssite  plaatsen.

Programma van de avond:

Ontvangst       19.45 uur

Aanvang         20.00 uur

  • Opening dagvoorzitter
  • Presentatie afdelingsbestuur
  • Bespreken ingebrachte onderwerpen
  • v.t.t.k.
  • Sluiting

Het streven is om 22.00 uur af te sluiten, zodat er nog tijd overblijft om even met elkaar na te praten.

Dit jaar is ervoor gekozen om per District een bijeenkomst te houden en die zal plaatsvinden op:

Dinsdag 3 oktober District 1 Sneek

Naam club: L'Estafette

Adres: Oude Oppenhuizerweg 23

Plaats: Sneek

Woensdag 11 oktober District 2 Harkema

Naam club: De Adelaar

Adres: Fûgelkamp 6          Postcode: 9281 MA

Plaats: Harkema

Dinsdag 17 oktober District 3 Steenwijkerwold

Naam club: De Doorzetters

Adres: Ten Holteweg 54 A

Plaats: Steenwijkerwold