Kalender

UPDATE 3: agenda ALV, 11 november 2017

Datum:  11 november 2017

Locatie: MFC De wier
              De Telle 21
              Ureterp

Genodigden: Bestuur
                     Kiesmannen verenigingen

Aanvang: 13:30 uur
Sluiting:   17:00 uur

Agenda

 1. Opening.
 2. Appél der kiesmannen.
 3. Ingekomen stukken en mededelingen.
      PPt districtoverleg 2017. PDF VERSIE
 4. Notulen vorige vergadering, d.d. 18 maart 2017.
      Document “Concept-notulen ALV 18 maart 2017, definitief”
 5. PowerPoint presentatie.
 6. Concept- vliegprogramma 2018.
      Document "concept-vliegprogramma 2018 - Update". met de Toelichting - Update 
 7. Vervoer 2018, praktische opmerkingen/voorstellen.
 8. Bespreken voorstellen afdelingsbestuur.
  - Instemming investering website.
      Document “voorstel nieuwe website”.
  - Aparte lijst teletekst, Noord / Zuid
      Document nog in ontwikkeling..
 9. Bespreken verenigingsvoorstellen.
      Document “Verenigingsvoorstellen 11 november 2017”.
 10. Verslag NPO-vergadering d.d. 4 november 2017.
  Toelichting-voorstellen-NPO.pdf
  NPO-LR-04-11-2017-Agenda.pdf
  NPO-LR-04-11-2017-AP-3---Vaststelling-notulen.pdf
  NPO-LR-04-11-2017-AP-4---Begroting-2018.pdf
  NPO-LR-04-11-2017-AP-5---Voorblad.pdf
  NPO-LR-04-11-2017-AP-5A----Amendementen-preadviezen-vliegprogramma-2018.pdf
  NPO-LR-04-11-2017-AP-5---A-Vliegproogramma-2018.pdf
  NPO-LR-04-11-2017-AP-5---B-Sectie-en-Platformreglement.pdf
  NPO-LR-04-11-2017-AP-5---C-gewijzigd-Huishoudelijk-Reglement.pdf
  NPO-LR-04-11-2017-AP-6---Voorstellen-afdelingen.pdf

 11. Verkiezingen afdelingbestuur.
  Volgens rooster van aftreden:
  Secretaris, aftredend en niet herkiesbaar.
  Bestuurslid, aftredend en niet herkiesbaar.
  Bestuurslid/concoursleider, aftredend en herkiesbaar.
  Document ”Rooster aanaftreden afdelingsbestuur Friesland ’96.

Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het Dagelijks Bestuur. Basisleden worden in functie gekozen door Algemene Vergadering Afdeling voor een periode van drie jaar, op voordracht van tenminste één Lid Basisvereniging, twee kiesmannen Afdelingen of Bestuur Afdeling

Het afdelingbestuur roept hierbij nadrukkelijk de basisverenigingen en kiesmannen Afdeling op kandidaten voor te dragen voor de vacante bestuursfuncties. 

Voordracht dient, voorzien van de juiste handtekeningen, uiterlijk 3 november 2017 kenbaar te zijn gemaakt bij de secretaris van de afdeling Friesland ’96 (secretaris@friesland96.nl).

    12. Rondvraag.
    13. Sluiting.