Kalender

Terugkoppeling van afdelingsbestuur, ALV van 11 november 2017

Op 11 november 2017 heeft de najaarsledenvergadering van afdeling Frieslanfd '96 plaatsgevonden.
De notulen worden opgesteld en binnenkort op de website geplaatst. Vooruitlopend op de verslaglegging hecht het afdelingsbestuur er waarde aan u op de hoogte te stellen van de belangrijkste bespreekonderwerpen.
Rode draad was de presentatie PPt "Duivensport altijd in beweging", gepresenteerd door onze voorzitter.
Tijdens de presentatie en tijdens de behandeling van de agendapunten zijn o.a. de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

Belangrijkste (bespreek)punten:

1. Bericht ontvangen van overlijden Piet Oldenburger.
2. Grote afwezigheid van verenigingen op ALV. Baart zorgen, geeft mate van betrokkenheid weer.
3. Aandacht voor NPO-ontwikkelingen, secties en platforms. Nu tijd voor aanhaken!
4. Dit vliegseizoen veel waardering voor vervoerscommissie en lossingcommissie. Maar het kan altijd beter! Met name op tijd communiceren heeft bijzondere aandacht van afdelingsbestuur.
5. Afdelingsbestuur organiseert begin 2018 een mini-symposium. Hier wordt samen met deskundigen, besturen en commissieleden nagedacht over onderwerpen als vervoer, welzijn duiven, vliegprogramma en communicatie. Resultaten worden gedeeld tijdens ALV 3 maart 2018. Uitgangspunt is besturen op basis van feiten, niet op basis van “onderbuikgevoel”.
6. Ondanks goed en evenwichtig concept-vliegprogramma toch enkele wensen en vragen voor aanpassingen. Worden komende periode meegewogen en leiden mogelijk tot enkele wijzigingen.
7. De eerste financiële vluchtgegevens over 2017 van onze penningmeester geven wederom een zorgelijk beeld. Bestuur gaat hier komende periode mee aan de slag. Voorzitter doet nogmaals een beroep op alle aanwezigen na te denken over samenwerkingsvormen met buurverenigingen.
8. ALV stemt in met updaten website en mandateert het bestuur de acties in te zetten. Per 1 januari 2018 vernieuwde website in de lucht.
9. Voorstel “verdeling teletekstmelding N/Z” wordt niet aangenomen. De snelste 10 duiven van de afdeling komen op teletekst.
10. Afdelingsbestuur is onvolledig. Geen nieuwe kandidaten voor vacante posities. Voorzitter roept kandidaten op zich alsnog te melden. Wim Konter zegt toe zijn termijn met ten minste één jaar te verlengen tot november 2018.
11. Het eerste FUIDFESTIVAL in nieuwe vorm vindt plaats op 2 december a.s. Nieuwe opzet ziet er heel goed uit, er is voor elk wat wils. Ook voor de partners.
12. De ALV vraagt aandacht voor de jeugd. De jeugd komt steeds meer op de achtergrond. Dit doen we niet goed! Vraagt nadrukkelijk aandacht.

Zodra de notulen gereed zijn worden deze op de website gepubliceerd.


Namens het afdelingsbestuur,

Wim Konter
secretaris