Kalender

kampioenen 2017

Beste kampioenen 2017 van afdeling Friesland '96,

Het zal u niet zijn ontgaan! Zaterdag j.l. vond het eerste FUIDFESTIVAL plaats in Ureterp.
Tijdens dit gezellige bijeenzijn zijn onze kampioenen 2017 gehuldigd.
Helaas konden niet alle kampioenen aanwezig zijn om de verworven prijs/prijzen in ontvangst te nemen.

Vanaf 7 december 2017 zijn de prijzen alsnog af te halen bij onze voorzitter:
Simon Kuipers
Achterwei 29,
9216 VH Oudega.

Wel graag een telefoontje vooraf om een vergeefse reis te voorkomen.
Tel.: 0512 303048
Mob.: 06 53339353

Organisatie FUIDFESTIVAL