Kalender

Inentingsverklaring 2018

Beste verenigingen,
 
Bij de voorbereidingen op het vliegseizoen hoort ook het op orde hebben van de hoklijsten en inentingsverklaringen.
Graag aandacht voor deze reminder.
 
Met vriendelijke groet,
 
Wim Konter
 
 
Onderwerp: Friesland 96: Inentingsverklaring 2018.. 


Verklaring van vereniging betreffende vermelding duiven op hoklijst en 

controle op vaccinatie tegen Newcastle Disease (paramyxo) voor 2018 

Verenigingsnaam : …………………………………………… 

Verenigingsnummer : ………………………………………….... 

Plaats : …………………………………………… 

Straat : ……………………………… Nr. ……… 

Postcode : …………………………………………… 

Tel : …………………………………………… 

E-mail : …………………………………………… 

De vereniging verklaart te handelen in overeenkomst met artikel 17 van de Richtlijn 92/66/EG aangaande de verplichte enting tegen Newcastle Disease (paramyxo) en NPO reglement Eigendomsrecht en Hokcontrole, art. 12 lid 8. 
Tevens verklaart de vereniging bovendien te controleren dat uitsluitend duiven die ingeënt zijn tegen paramyxovirose aanvaard worden voor de  leer- en wedvluchten die in haar clubgebouw worden ingekorfd tijdens het seizoen. 
Ook verklaart de vereniging dat de onder hun verantwoording ingekorfde duiven voorkomen op de ingeleverde hoklijsten en mutatieformulieren van de deelnemende liefhebbers. 
De vereniging neemt hiervoor de volle verantwoording indien er zich calamiteiten voordoen, waarbij mogelijk duiven verloren gaan. 
In twee exemplaren opgemaakt 
te:...........................datum................ 
(1 ex. te bewaren bij de vereniging, 1 ex. te bewaren door de afdeling) 

Naam voorzitter: ………………………Lidnummer:................... 
Handtekening: …….……………… 

Naam secretaris: ……....…… 
Lidnummer:..................................... 
Handtekening: ………………..