Kalender

Contributie 2018

De verschuldigde contributie ( 22,60 per lid) over het jaar 2018 ga ik
in week 12 innen. Wil iedere vereniging zorg dragen voor voldoende saldo.

Joh. Keuning