Kalender

Wiebren Klijnsma bedankt!

wbb

Vrijdagavond 9 maart 2018 vond de voorjaar Algemene Ledenvergadering van onze afdeling plaats. Tijdens de vergadering vroeg onze voorzitter Simon Kuipers aandacht voor onze convoyeur Wiebren Klijnsma. Wiebren zat in de zaal en werd verzocht naar voren te komen.
Wat was er aan de hand? Zo begon onze voorzitter. Het volgende: Wiebren heeft na het vliegseizoen 2017 aangegeven, na 40 jaren begeleiding van onze duiven naar miljoenen losplaatsen, het wat rustiger aan te willen doen. Bijna 40 jaar, dat is een lifetime! Met veel toewijding en liefde voor duiven heeft Wiebren onder verschillende voorzitters al die jaren zijn werk voortreffelijk gedaan.
Wiebren, namens de gehele afdeling Friesland ’96, heel veel dank voor je inzet. Als blijk van waardering een mooie bos bloemen en een attentie in de vorm van een enveloppe. Op de vraag of in noodgevallen nog een beroep op Wiebren gedaan kon worden werd bevestigend geantwoord. Dat de ALV dit antwoord kon waarderen, en grote bewondering had voor Wiebren’s inzet, bleek uit het grootse applaus.
Wiebren, bedankt!

Wim Konter