Kalender

Aanvragen Nationaal Inkorf Centrum (NIC)

Zoals bekend worden door het NPO in het vliegseizoen 2018 weer een aantal nationale en sectorale vluchten georganiseerd.

Om mee te doen aan deze vluchten dienen de aangeboden duiven ingekorfd te worden bij Nationale Inkorf Centra: De NIC’s.

Wanneer een vereniging in aanmerking wil komen om te fungeren als NIC, dient door de betreffende vereniging een aanvraag ingediend te worden bij het afdelingsbestuur. Dat kan door invulling van de bijlage Aanvraagformulier NIC 2018 t.b.v. Nat/sectorale vluchten.

Het ingevulde document dient vóór 5 april 2018 te worden gemaild naar het

e-mailadres: secretaris@friesland96.nl

Een NIC-aanvraag kan alleen via de afdeling worden ingediend! Uw vereniging kan een aanvraag indienen per vlucht. Uiteraard ook voor alle vluchten. In onderstaande tabel “Vluchten 2018 voor NIC-aanvraag” zijn de nationale en sectorale vluchten weergegeven. Het afdelingssecretariaat verzamelt de aanvragen en dient de verzoeken gecombineerd in bij de NPO.

Voor een totaalbeeld ontvangt het afdelingssecretariaat graag ook een melding indien uw vereniging geen NIC-status ambieert.

Tabel: Vluchten 2018 voor NIC-toewijzing.

15-jun

nationaal

St. Vincent

16-jun

sectorale midfondvlucht 

Morlincourt

22-jun

sectorale marathonvlucht

Perigueux

23-jun

sectorale eendaagse fondvlucht

Troyes

6-jul

nationaal

Dax

7-jul

sectorale eendaagse fondvlucht

Bourges

13-jul

sectorale marathonvlucht

Orange

22-jul

nationaal

Chateauroux

27-jul

nationaal

Bergerac

4-aug

nationale reservevlucht

Cahors

18-aug

sectorale jonge duivenvlucht

stations worden nog bekend gemaakt

1-sep

sectorale jonge duivenvlucht

stations worden nog bekend gemaakt

15-sep

sectorale jonge duivenvlucht

Morlincourt

Wordt aan uw vereniging als NIC gekenmerkt, moet er wel met een aantal voorwaarden rekening worden gehouden, te weten:

  1. Op de nationale/sectorale wedvluchten is het niet toegestaan in het nationale/sectorale inkorfcentrum in te korven en dan in de eigen vereniging af te slaan;
  2. Om als nationaal/sectoraal inkorfcentrum te kunnen fungeren heeft men minimaal 5 inkorvende leden nodig.
  3. Verenigingen die een inkorfcentrum hebben gekregen, en door de omstandigheden genoodzaakt, besluiten om niet in te korven dienen zich voor de avond van inkorving af te melden bij de NPO.
  4. Het aanvragen van een nationaal/sectoraal inkorfcentrum houdt niet automatisch in dat u ook een inkorfcentrum hebt toegewezen gekregen. Houdt de publicaties daarover in de gaten.

Een aanvraag kan alleen ingediend worden via de afdeling.

Voor verdere voorwaarden waar rekening mee moet worden gehouden ga naar de NPO site vluchten>Nationale Inkorfcentra2017>Richtlijnen voor de Sectorale/Nationale concoursen 2017.

Met vriendelijke groet,

Het secretariaat afdeling Friesland ‘96