Kalender

Reminder aanvragen NIC 2018

10 april 2018

Hallo afdeling Friesland’96,

Vorig week is middels een bericht op de website en aan de verenigingsbestuurders de oproep gedaan de NIC-aanvragen in te dienen uiterlijk 8 april 2018. In dit bericht is een overzicht van verenigingen gepubliceerd, die nog geen aanvraag hebben ingediend.

Het is gebleken dat er in de communicatiestroom naar de verenigingen, in één van de verzonden mails, een verkeerd mailadres is opgegeven. Dit is reden dat vele verenigingen al wel een NIC-aanvraag hadden ingezonden. Wij als secretariaat hebben dit als heel vervelend ervaren. Gelukkig was er veel begrip en zijn vele aanvragen (opnieuw) ingediend. Hiervoor onze dank. Vanuit het secretariaat onze welgemeende excuses voor dit ongemak.

Vanwege deze communicatieruis is nu onduidelijk of alle aanvragen zijn binnengekomen of mogelijk nog een aanvraag naar het “verkeerde” mailadres is gezonden. Om deze reden is besloten nogmaals en reminder te publiceren.

Van de volgende verenigingen hebben we nog geen NIC-aanvraag 2018 ontvangen (dat betekent dus niet dat er geen aanvraag is ingediend).

-          PV Naar Huis, Opende (0120)

-          PV Het Kompas, Veenwoudsterwal (0217)

-          De Friesche Postduif, Dokkum (0220)

-          PV De Postduif, Harlingen (0227)

-          PV Op Eigen Wjukken (0237)

-          PV Lemmer ’96, Lemmer (0248)

-          PV De Snip, Ureterp (0254)

-          PV Tot Weerziens, Urk (0421)

Bovenstaande verengingen wordt verzocht vóór 13 april 2018 alsnog (of opnieuw) de NIC-aanvraag in te dienen bij secretaris@friesland96.nl.

Dat kan via het bijgevoegde blanco aanvraagformulier

 

Secretariaat afdeling Friesland ’96.