Kalender

Wijziging losplaats Jouy Le Chatel

Van de Franse Bond bericht ontvangen dat er In Jouy-Le-Chatel NIET gelost mag worden daardoor is de losplaats gewijzigd in Troyes. We hopen in de loop van de middag hiervan de loss. vergunning te ontvangen. Troyes ligt ten oosten van de noord/zuidlijn.

Namens bestuur Afd.Friesland '96.
Jelle Kooistra.