Kalender

Najaarsvergadering afdeling Friesland ‘96

  • Zaterdag 27 oktober 2018, 13:30 uur   f96
  • M.F.C. de Wier, De Telle 21, Ureterp

 Notulen, concept

1. Opening

Voorzitter Simon Kuipers opent de vergadering en heet allen welkom. Een bijzonder welkom gaat uit naar de aanwezige ereleden en leden van verdienste. Ook een bijzonder welkom voor voorzitter afdeling 10 de heer Ton de Vries. Welkom.

Het vliegseizoen 2018 ligt achter ons. Het was een zwaar jaar voor onze duiven. Warm en veel NO-wind. Maar ook was het voor de bestuurders een zwaar jaar, maar daar straks meer over.

Het winterseizoen staat voor de deur. Een tijd van vergaderen en afstemming voor het vliegseizoen 2019. Voorzitter roept op om de dialoog met elkaar aan te gaan. Niet tégen elkaar maar mét elkaar. Alleen met die houding kunnen we de duivensport in het noorden toekomstbestendig houden.

Voorzitter noemt nog even de mooie aflevering van Hart en Ziel. Een veelzijdige duivensporter (Jan Hooghiemstra) geeft een hele mooie inkijk in onze mooie sport. Een aanrader om even terug te kijken!

Begin 2018 heeft het bestuur afdeling het eerste minisymposium georganiseerd. Hier heeft afdeling 10 ook aan deelgenomen. Dit minisymposium is ervaren als van toegevoegde waarde voor vraagstukken die ons bezighouden. Begin 2019 wordt hier een vervolg aangeven door een tweede minisymposium te organiseren met als thema: toekomstbestendig transport.

Niet alle bestuursleden zijn aanwezig: Jelle Zwart is in het buitenland en Jelle Kooistra is afwezig vanwege zijn gezondheid.

PPt_Najaarsvergadering_afd.pdf

Lees meer!